ជម្រើសបទចំរៀងក្រុម ក្មេងខ្មែរ

០១. កុំបារម្ភ
០២. ខូចចិត្ត
០៣. វង្វេង - Lost
០៤. សៀវភៅកំណត់ហេតុស្នេហ៌
០៥. ជីវិតក្មេងកំព្រា
០៦. My Way
០៧. អេ​ Girl
០៨. ឆឺតៗបុណ្យភូមិ
០៩. ចាំ
១០. Love Alone

Thanks for watching
Please like, comment, share and subscribe
http://www.youtube.com/channel/UCrptE91IZJPffymu-HJOHbg?sub_confirmation=1

Soria Oung ft. Koa Punleur​ | Soria and punleur new song | Simple Man
https://www.youtube.com/watch?v=wZZ3wOycW5w

doung viraksith new song 2016 | ដងស្ទឹងសង្កែ - dong steng song ke
https://www.youtube.com/watch?v=R3zCuEp3_2c

Tena sweet boy new song | កង់ សាគួរ - ថេណា
https://www.youtube.com/watch?v=xvvslQVdCv8

pich sophea new song | អូនយំបងលួងគេ - ពេជ្រ សោភា
https://www.youtube.com/watch?v=opPmUaos50M

Doung viraksith non stop | Doung viraksith song collection | Top 18 songs of Doung viraksith
https://www.youtube.com/watch?v=EdmwwkldSjQ

Meas soksophea non stop | meas soksophea song collection
https://www.youtube.com/watch?v=S3sPV1em9Ts

Preap sovath solo album | Preap sovath song collection | 15 tops of Preap sovath
https://www.youtube.com/watch?v=b6ZNWxQXjes

khmeng khmer new song 2016
khmeng khmer song
khmeng khmer song collection
kmeng khmer my way
khmer song
khmer song 2016

Preap sovath solo album
ចំណងជើងបទល្បីទាំង១៥
០១. អូ!អូ! យេ!យេ!
០២. ឲ្យបងសំុស្រលាញ់ផង
០៣. អាណែតមាសបង
០៤. Made in Cambodia
០៥. ខឹងព្រោះស្រលាញ់
០៦. ថ្មម
០៧. សែនអាល័យ
០៨. អាល័យក្លិនអូន
០៩. ស្គាល់តែក្លិន
១០. ទំនួញ​ Guiltar
១១. ស្ទឹងគគីរ
១២. ថ្ងៃណាបំភ្លេចអូន
១៣. ស្រណោះភ្លៀង
១៤. វាសនាអ្នកនេសាទ
១៥. អាណែតមាសបង

Thanks for watching
Please like, comment, share and subscribe
http://www.youtube.com/channel/UCrptE91IZJPffymu-HJOHbg?sub_confirmation=1

doung viraksith new song 2016 | ដងស្ទឹងសង្កែ - dong steng song ke
https://www.youtube.com/watch?v=R3zCuEp3_2c

Tena sweet boy new song | កង់ សាគួរ - ថេណា
https://www.youtube.com/watch?v=xvvslQVdCv8

pich sophea new song | អូនយំបងលួងគេ - ពេជ្រ សោភា
https://www.youtube.com/watch?v=opPmUaos50M

Doung viraksith non stop | Doung viraksith song collection | Top 18 songs of Doung viraksith
https://www.youtube.com/watch?v=EdmwwkldSjQ

Meas soksophea non stop | meas soksophea song collection
https://www.youtube.com/watch?v=S3sPV1em9Ts

preap sovath new song
preap sovath non stop
preap sovath new song 2016
preap sovath solo album
ព្រាប សុវត្ថិ​ សុទ្ធ
khmer song 2016
new song preap sovath

បទចំរៀងនិងការសម្តែងរាំរបស់ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស


កំសាន្តអារម្មណ៌ជាមួយបទចំរៀងថ្មី ហើយចង្វាក់រាំប្លែកជាមួយកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស

[Solid Stone Album] Miss you baby - Kong pisethបើសិនអ្នកចង់ស្តាប់ បទចំរៀងទាំងមូលក្នុងAlbum នេះសូមចុចLink ខាងក្រោម

https://www.youtube.com/watch?v=NCykfjBUT0M&list=PLmRhiZ-GaGOYXJ378i8-5g4wjIETCcPCN

Sunday CD Vol 15801. Tek Phnek Bong Thor - Keo Veasna || Download
02. Anet Bong Thor - Sok Pisey  || Download
03. Bong Pit Chea Akrok Duoch Ke tha Men - Linda || Download
04. Bes Dong Chhlong Den - Keo Veasna  || Download
05. Chatt Tok Oun Chea Tok Ka Ta Kor Ban - Sok Pisey  || Download
06. So Pheap Boros Kleng Klay - Sok Pisey  || Download
07. Hav Oun Kondal Phleng - Keo Veasna  || Download
08. Hea Jes Tea Chaot - Linda  || Download
09. Honey I Hate You - Linda  || Download
10. Kob Yol Bol - Keo Veasna || Download

Phleng Record - THE LEGACY
File : MP3
Bitrate : 192 kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size : 43 MB

01. The Legacy || Download
02. Break It || Download
03. I Wanna Love You || Download
04. Chher Chab Min Arch Brab Tha Srolanh || Download
05. Pretty Girl || Download
06. Pel Del Khmean Bong || Download
07. Phlov Oy Chhtous Tov || Download
08. Jong Oy Pel Trolob || Download

Phleng Record - Love Editon


File : MP3
Bitrate : 192 kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size : 48 MB

01. Brab Songsa Khmen Ke Brab Ke Khmean Songsa(Vireakseth)​​ || Download
02. Lngong Lngong Terb Min Chher Chab(Sovanna lang) || Download
03. Kbear Ke Cheat Nes Kbear Oun Cheat Kroy(Vieakseth&Sovanna Lang) ||Download
04. Jong Tver Songsa Knea Mdong Teat(Sovanna Lang) || Download
05. Prous Thleab Chher Chab Terb Jes Tae Klach(Vireak Seth) || Download
06. Sonya Plech Ke Oy Ban(Vireak Seth& Sovanna Lang) || Download
07. Srolanh Klang Bunna Kor Nov Tae Bek(Vireak Seth& Sovanna Lang) || Download
08. Monus Reung Chren Del Srolanh Bong(Sovanna Lang) || Download

Phleng Record - G-LIGHT


File : MP3
Bitrate : 192 kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size : 50 MB

01. Met Jes Brochan(Manith) || Download
02. Metpheak Bong Kbot Metpheak Oun(Brama) || Download
03. Songsa Kla(Vikhen) || Download
04. Beb Na Loar Cheang(Sovann Lang) || Download
05. Bad Person(Manith) || Download
06. Srolanh Bas Songsa Rovel(Lang&ft.STEP) || Download
07. Srolanh Bong 80 Chnam Teat Ban Te (Vikhen) || Download
08. BRAVE(Brama) || Download

Sunday CD Vol 157 : Tver Monus Smos Min Ton Ban


File : MP3
Bitrate : 192 kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size : 65 MB
Artist : Kola, Heng Pitu, Yuri

01. Tver Monus Smos Min Ton Ban(Kola) || Download
02. Trolob Rok Ke Vinh Chos Ber Kvas Min Ban(Heng Pitu) || Download
03. Kom Kvol Tha Oun Mean Songsa Thmey Or Nov(Yuri) || Download
04. Luy Oun Min Dol Ke(Yuri) || Download
05. Puk Mae(Heng Pitu) || Download
06. Khmen Oun Bong Rok Thmey(Kola) || Download
07. Neak Srae Kalib Loy (Yuri) || Download
08. Besdong Komprae(Heng Pitu) || Download
09. Tver Songsa Knea Mdong Teat Ban Te(Kola) || Download
10. Keth Chas Ot Tha Chob Srolanh Bong(Yuri) || Download

J-Tone Media​ CD vol 2 : ផ្ញើរសង្សារផង Mathilda


1 ផ្ញើរសង្សារផង- Ricky download

2 ព្រានទូរស័ព្វ- Ricky download

3 កម្មសិទ្ធបាត់បង់ចង់អោយត្រលប់ Mathilda download

4 មិនធ្លាប់ស្អប់បង - Mathilda download

5 ចង់មានសង្សារខ្លាំងណាស់ Rony download

6 សង្សារលីយ៉ុងជេ Rony download

7 Call មកពេលណាក៏យំ - Ricky download

8 កំលោះភ្នំពេញក្រមុំកោះកុង download

9 ផ្ញើរសង្សារផង ភ្លេងសុទ្ធ download

10​ កម្មសិទ្ធបាត់បង់ចង់អោយត្រលប់ ភ្លេងសុទ្ធ​ download

11 ចង់មានសង្សារណាស់ ភ្លេងសុទ្ធ​ download

Sunday CD vol 156 : Srolanh Knea Derm3TrackList
01. Srolanh Knea Derm3 Bek(Niko) download
02. Cham Bong Slab Cham Oun Srok Tuek Phnek(Sok Sreyneang) download
03. Songsa Thmey Bong Chea Monus Bros(Iva)  download
04. Hey Avey Ke Kohok Khnhom?(Niko)  download
05. Khnhom Chea Monus Khoch Chet(Niko)  download
06. Ke Mok Som Songsa Venh(Iva)  download
07. Bong Men Del Khos Somderm Tae Mdong(Sok Sreyneang) download
08. Nek Oun Pel Phleng Phleak (Niko)  download
09. Tuk Oy Neak Thmey Kbot Bong Chomnous Oun (Sok Sreyneang)  download
10. Nek Bong Oun Yom(Iva)   download

J-Tone Media : វិទ្យាល័យខ្ញុំ (Animation Plus)


1.វិទ្យាល័យខ្ញុំ Animation Plus download
2.សារភាពស្នេហ៌ Animation Plus download
3.សប្បាយចិត្តទេបើបងដើរចេញ Animation Plus download
4.ផ្តាសាយ Animation Plus download
5.Choosy Girl Astro-B download
6.Get up Astro-B download
7.ដើម្បីជិវិត Animation Plus download
8.វិទ្យាល័យខ្ញុំ instrument Version download

Sunday CD Vol 155 : Ketheyous


Tracklist:
01. Arom Chkout Prous Klach Bat Borng Oun-Chhay Virakyuth download
02. Ham Monus Srey Teang Os Kom Oy Merl Bong-Sok Pisey  download
03. Ketheyous-Chhay Virakyuth-Chhay Virakyuth  download
04. Khouch 70 Kom Oy Lers 3 Thngai-Sok Pisey   download
05. Srolanh Knea Beb Na Terb Mean Arnakoth-Sok Pisey  download
06. 2 Dork 1 Sol 2-Sok Pisey  download
07. Bat Sne Knong Hang Cafe-Chhay Virakyuth   download
08. Cham Torosab Monus Tleab Srolanh-Sok Pisey download
09. Srolanh Oun Klang Klang-Chhay Virakyuth download
10. Mean Kdey Sok Bona Pel Nov Kbea Mneak Nos-Sok Pisey download

Sunday CD Vol 154 : Srok Krouch Chmar Sneha


01. Srok Krouch Chmar Sneha Khnhom_Sereymon download
02. Jong Oy Bong Deng Pi Arom Oun Klanh Nas_Sreypov download
03. Srolanh Bong Khmen Anakot_Sereymon  download
04. I don't Need A Man_Sreypov  download
05. Chkout Chet Prous Srolanh Oun_Sereymon download
06. Don't Care_Sreypov  download
07. Somlab Bong Oun Chea Monus Loar_Sereymon  download
08. Kom Keth Tha Bomplech Bong Min Ban_Sreypov  download
09. Songsa Thort Jorl  download
10. Klach Bek Terb Prom Chek Oy Ke_Sreypov download


RHM Third Mini Album


File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo

01. Power Of Love (Reach) | Download
02. Besdoung Mean Rerng Avei (Kanha) | Download
03. Jub Leang Lea Songsa (Reach) | Download
04. Oun La-ngong Joul Krob Penh Rers Dom Tmor (Kanha) | Download
05. Tourosab Bong Jam Tourosab Oun (Reach) | Download
06. Bong Jam Tourosab Oun Oun Jam Tourosab Ke (Kanha) | Download

RHM CD VOL 484 : Srolanh Khnhom Jea Khnhom Ban Te

File : MP3
Bitrate : 192kbps
Quality : High
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size : 61.3 MB

01. Srolanh Khnhom Jea Khnhom Ban Te (Reach) download
02. Phek Mouy Tngai Derm3 Bomplech Oun (Reach) download
03. Wanna See You Again (Panha) download
04. Ill Be With You Forever (Panha) download
05. Pibak Nas Pel Nek Dol Oun (Reach)  download
06. Mneak Eng Jea Tmey (Panha)  download
07. Bek Bong Mouy Tngai (Midada Ft. Panha)  download
08. Yol Sob Khernh Songsa Kbort (Reach)  download
09. Bros Sa Art Tuk Chit Min Ban (Zono Ft. Panha)  download
10 Popular (Reach)  download
11. Keo Pneak Mouy Koo (Panha)  download


Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters