Rock CD vol 122 : និស្ស័យស្នេហ៏កុលាបមួយទងនិស្ស័យស្នេហ៏កុលាបមួយទង - ជែមស៏ និង ដាទ្បិច 
ចំណងជើងបទចម្រៀង៖

01.និស្ស័យស្នេហ៏កុលាបមួយទង - ជែមស៏ និង ដាទ្បិច || Download
02.ស្រទ្បាញ់ប៉ះអូន Sim 2 -​ ជែមស៏ និង​ ចំរើន  || Download
03.Today Never Comes - រីហ្សា || Download
04.ByeBye - រ៉ក់ហ្គើល || Download
05.អារម្មណ៏លួចស្រទ្បាញ់យ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះ - Dj យូរី || Download
06.ស្អាតអីស្អាតយ៉ាងនេះ - ជែមស៏  || Download
07.ជួបស្នេហ៏ថ្ងៃណូអ៊ែល - ជែកស៏ || Download
08.Cute Girl - រ៉ក់ហ្គើល និង សុក្រិត || Download
09.អត់សាច់ក្លែម ផឹកស្រាអត់ឆ្ងាញ់ - ដាយ៉ត || Download
10.ទឹកចិត្តសង្សារ - ជែមស៏ || Download

Download Full Album

Rock CD Vol 121 : ជីវិតអ្នកចុះទូក

Title : Rock CD vol 121
Bitrate : 192Kbps
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
Size :  59MB

ចំណងជើងបទចម្រៀង និង​ ទាញយកបទចម្រៀង

01. 2012 - ជែមស៏  || Download
02. iSong for You - សុក្រិត   || Download
03. មិនអាចទ្រាំមើលបងឈឺ - Dj យូរី  || Download
04. ជីវិតអ្នកចុះទូក - ជែមស៏  || Download
05. ពេលបងមានថ្មីអូនធ្វើអ្វីក៏ខុស - ដាទ្បិច || Download
06. ទង្វើស្មោះចិត្តក្បត់ - សុក្រិត  || Download
07. សុំពេលខូចចិត្ត - Dj យូរី  || Download
08. ពេលបងមានគេទើបដឹងឈឺចាប់ - ដាទ្បិច   || Download
09. Miss អូន - សុក្រិត  || Download
10. អស់ពេលដើម្បីបង - Dj យូរី   || Download

Rock CD Vol 120 : ទីណាត់ជួបស្នេហ៍ទីណាត់ផ្ដាច់ស្នេហ៍


ចំណងជើងបទចម្រៀង
០១ . ទីណាត់ជួបស្នេហ៍ទីណាត់ផ្ដាច់ស្នេហ៍ - ជេមស៍ & វិហ្សា  || Download

០២​ . ហួសពេលសម្រាប់ពាក្យសុំទោស - នីដា  || Download

០៣ . រាត្រីគ្មានអូន - សុខលីន  || Download

០៤ . ពេលណាទើបអូនភ្លេចគេ - ជេមស៍  || Download

០៥ . កុំបង្ខំចិត្តស្នេហ៍អូនដើម្បីភ្លេចគេ - វីហ្សា  || Download

០៦ . សុំធ្វើមនុស្សស្មោះជាលើកចុងក្រោយ - ជេមស៍  || Download

០៧ . អូនឬ បងជាអ្នកបង្ខំបែក - វីរបុត្រ  || Download

០៨ . បិទភ្នែកបំភ្លេចស្នេហ៍ - សុខលីន  || Download

០៩ . សូម្បីតែនឹកក៏បងមិនមាន - នីដា  || Download

១០ . អតីតកាលបំផ្លាញជីវិត - វីរបុត្រ  || Download


Download Full Album

Rock CD vol 119


ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១.​iPhone ផ្តាច់ស្នេហ៏ [ចំរើន] download

០២.អូនមិនគ្រប់គ្រាន់អោយបងស្រឡាញ់ [Solinka]  download


០៣.រង់ចាំCommentបង [Dalex] download


០៤.មានអូនគឺគ្រប់គ្រាន់ [Jack]  download


០៥.Baby I Need You [Sokret]  download


០៦.​ស្នេហ៏សកស្រការ​ [Makara Vuth] download


០៧.ប្តូរចិត្តស្រឡាញ់ចាស់​ [Solinka]  download


០៨.ពឹងដួងច័ន្ទ [ចំរើន] ០៩.Broken Heart Day [Sokret] download


០៩.Broken Heart Day [Sokret] download

១០.ចម្លើយមួយណាដែលធ្វើអោយយើងឈឺចាប់ [Jack] downloadDownload Full Album

Rock CD vol 118 : Yul chet bong phong

01 - yol chet bong phong | DownLoad

02 - kom nob sne | DownLoad

03 - jong ouy vei vei krob jang doc derm | DownLoad

04 - nak kos ki oun | DownLoad

05 - klach min ban oun | DownLoad

06 - Yub mouy | DownLoad

07 - oun kbot dem3 bong | DownLoad

08 - kdei xir jab rbos bong | DownLoad

09 - oun jae vei | DownLoad

10 - sou loch sne | DownLoad

ROCK CD vol 117 : Tell me why

Track list:

01 - Rock Boy 4 Strong (Rock Boy).mp3 | DownLoad
  

02 - Yukvakvey Sakmai Internet (Rock Girl).mp3 | DownLoad03 - Tell Me Why (Sokret).mp3 | DownLoad04 - Oun mina ach rous doy kmean bong (Visa).mp3 | DownLoad05 - Tok oy bong chea neak banhchob (Sok Rothana).mp3 | DownLoad06 - Sne ke te eng (Dalex).mp3 | DownLoad07 - Chit ton (Sok Lin).mp3 | DownLoad
08 - Het avey min ach rous nov chea 1 mnus del khloun srolanh (Dalex).mp3 | DownLoad
09 - Cheur chit (Virak Bot).mp3 | DownLoad
10 - Srolanh bong min khlach chheu chab (Visa).mp3 | DownLoad

Rock CD Vol 116 : រស់គ្មានសំណាងចំណងជើងបទចម្រៀង និង​ ទាញយកបទចម្រៀង

01.Monush chong krouy del khgom sorlunch (Kat James) | DownLoad02.Bong logogh prosh oun (Kat James) | DownLoad03.Sneh ammotak (Lom Sokrit & Shous Visa) | DownLoad
04.Youl chet oun pong (Son Solinka) | DownLoad05.Ven kam luk kie (Phon Nida) | DownLoad
06.Kom dak tosh bong na oun (Kat James) | DownLoad07.Lear her thnam ghearn (Rock Boys) | DownLoad08.Phob som nang (Kat James) | DownLoad
09.Nak na khbort nak na (Shous Visa) | DownLoad10.Rosh khmean som nang (Kat James) | DownLoad
Download Full Album

ROCK CD vol 115 : Facebook Lover

Tracklist::

០១. ឡូយ!​​ ឡូយ!​ ឡូយ!​ -​ Rock Elite download

០២. Face Book Lover - នីដា- Rock Elite download

០៣. កុំតាម - Rock Elite download

០៤. យំជាមួយមេឃ - លីនកា download

០៥. ហេតុអ្វីបងមិនយល់ចិត្តអូន? - ផន នីដា download

០៦. ហេតុអ្វីគិតរឿងពីមុន? - ចរិយា download

០៧. ចូលចិត្តមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្លួន - ម៉ុក អានីត download

០៨. ទឹកភ្នែកព្រះរស់ -​​ Rock Elite download

០៩. នារីសម័យថ្មី -Rock Elite download

១០. Man_Hunter -​​ Rock Elite download
Download Full Album

Rock CD vol 114 :

Tracklist:

01 James Rock ទឹកចិត្តកូនប្រុស download
02 សុំទោសដែលធ្វើអោយអូនទឹកភ្នែក download
03​ ផ្តើមពីចំនុចសូន្យបព្ចាប់ដោយចំនុចសូន្យ download
04 បំភ្លចមិនបាន download
05 បពា្ចប download
06 Should I Cry For You ? download
07 ឃើញអូនយំបងក៏ឈឺចាប download
08 កំហុសបង download
09 វាយោរាត្រី download
10 កុំភ្លេចកំណើត download
Full Album Download 
In the During be downloading you can view photos of clothing model http://khmercope.com

ROCK CD vol 113 : Big Boom!!

01_Rock Boys're Comin | DownLoad
02_Ot luy ot sabay | DownLoad
03_Leas bong krob yang deom3 oun | DownLoad
04_Tok bong chea avey | DownLoad
05_Kalip sers sala | DownLoad
06_Het avey tov | DownLoad
07_Ok if you wanna go | DownLoad
08_Nov te khos | DownLoad
09_Leng mean bong knong chivit oun | DownLoad

ROCK CD VOL 112 : ម្តេចភ្លេចសន្យា

ចំណងជើង៖
០១ - ១០០០០០០ ឈឺ ( ជែមស៍ )
០២ - មិនអស់អាល័យ ( នីដា )
០៣ - មនុស្សខ្ញុំស្រលាញ់ក្បត់ខ្ញុំ ( Rock Boys )

Rock Cd vol 111 : Louch Snaeh Douch Knar


Hi There! if you want to download click on this iconkhmp3.com Enjoy to download :) and leave any comment that song thank you.

Tracklist::

01. Louch Snaeh Douch Knare
02. Sane Sday

Rock Audio Special CD 2

Rock Audio Special CD 1

Rock CD Vol 02 : Ram leang nieng own

Tracklist::

01. Sontuch plear trong
02. You you modong
03. Rom leng tong bash

Rock Production New Year 2009

Tracklist ::.
1- អង្គុញផ្សាំស្នេហ៍ (បញ្ញា និង ចរិយា)
2- ចាប់កូនខ្លែង (វិច្ឆិកា អានីត និង នីដា)
3- បណ្តាំស្នេហ៍ (អ៊ុត ចរិយា)

Rock Vol. 109 - Rovol Min Chhob

Tracklist ::.
1. Rovol Min Chhob
2. Knhom Chea Norna
3. Khmean Trub Phkoib Snae

Rock CD vol 110 : tekk chet khmer

Preview

01.tek chet khmer
02.sro lanh pun na doal tver oy oun min kbot bong  
03.baby cute boy  

ROCK CD vol 109 : Besdong Neak Srok Srae
01-Besdong Neak Srok Srae
02Khmean Troib Pkoib Snaeh
03-Kyom Jea Neak Na

ROCK CD Vol 108 : Thngai Saropheap Snae


Tracklist ::
1. Thngai Saropheap Snae
2. Cham-reang Chong Kroy
3. Romdoul Chantrea

Categoria

RHM (88) SD (73) M (54) Town (39) BM (26) Collection (24) Others (23) Rock (20) Classic (12) KH (10) SK (4) CP (3) SDR (3) TM (3) SVD (2) TV (2) B2V (1) Ganesh (1) Jazz (1) Preah Chan (1) Visnu (1)

Follow @khmp3


Today is :
free counters